Showing: 27 RESULTS

Roraima – góra stołowa na trójstyku granic

Roraima (2810 m n.p.m.) to góra niesamowita, owiana wieloma legendami. Mieszkańcy tamtych terenów – Indianie Pemón – nazywają ją „tepui”, co znaczy „dom bogów”. Podania mówią, że góra to tak naprawdę ścięty pień olbrzymiego drzewa. Skąd jednak wzięły się te wierzenia i dlaczego jest to …